Fakta om stoftavskiljare

Definition

Stoftavskiljare är en apparat som använder elektrisk laddning för att ta bort vissa typer av föroreningar, vare sig det är kompakta partiklar eller en liten droppe i vätskeform, från luften eller andra typer av gaser i skorstenar och övriga rökkanaler. Stoftavskiljaren fungerar genom att applicera energi endast till de samlade partiklarna, utan att i större omfattning förhindra gasflödet. Apparaten, som var originellt tillverkat för att återhämta värdefulla material från olika industriprocesser, används numera för att reglera luftföroreningar, framförallt för att ta bort partiklar från besvärliga gaser från mekaniska verkstäder och energiproducerande stationer.

Design

Stoftavskiljare funktionerar genom att elektriskt ladda partiklar i gasflödet. De laddade partiklarna attraheras och lagras i tekniska plattor eller andra samlingsenheter. Den behandlade luften passerar sedan apparaten och försvinner ut i atmosfären. När tillräckligt många partiklar har lagrats i samlingsenheten skakas de av med hjälp av mekaniska blåsare. Partiklarna, som är antingen torra eller fuktiga, faller in i fickan i botten av enheten och ett transportband transporterar partiklarna för exempelvis återvinning. Stoftavskiljare utvecklas i de flesta fall med denitrifikationsenheter, som tar bort kväveoxid, men även skurborstar eller andra enheter som tar bort svaveldioxid.

Den mest enkla design av stoftavskiljare består av en rad av tunna vertikala trådar och en mängd av stora, platta och vertikala metallplattor. Dessa typer av plattor är placerade ifrån varandra med cirka 1,3 cm upp till 17,8 cm mellanrum, beroende på applikationstypen. Gasflödet flyter horisontellt mellan trådar och genom mängden av plattorna i apparaten. En negativ laddning på flera tusen volt appliceras mellan trådar och plattor för att ta bort föroreningar från gasflödet.

Process

I många industriella anläggningar skapas framförallt olika partiklar under tillverkningsprocesser, vilka släpps ut i form av damm i den heta avgasen. Om partiklarna släpps ut i atmosfären minskar partiklarna synligheten, vilket bidrar till klimatförändringen och leder till seriösa hälsoproblem för människor. Medan stora energianläggningar kan innehålla flera stoftavskiljare behöver privatpersoner endast en reningsapparat, vilket räcker för att samla 99,9 procent eller mer av allt damm i luften, vilket kan innehålla farliga ämnen som arsenik, syror och övriga kemikalier.

Comments are closed.