Skillnaden mellan mekanisk verkstad och vanliga verkstäder

Du kanske har frågat dig vad som skiljer en vanlig verkstad från en mekanisk verkstad? Skillnaden består i vilka metoder verkstäderna använder sig av. En mekanisk verkstad använder sig av maskiner i sitt verkstadsarbete. Personerna som arbetar vid maskinerna är utbildade och certifierade för speciella mekaniska verktyg och maskiner och till exempel finns det operatörer med särskild utbildning för till exempel; MIG-, MAG- och TIG svetsning. CNS-operatörer är också en yrkesgrupp man hittar hos mekaniska verkstäder.

Den här typen av verkstäder arbetar ofta med skärande bearbetning i olika material och tar ofta fram delar och styckestillverkning med detaljer som används inom industrin. Kraven på miljö och standard är hög inom den mekaniska tillverkningsindustrin och under de senaste åren har kraven på säkerhet och certifiering ökat betydligt. Den här typen av krav är lägre hos vanliga verkstäder där verkstadsarbetarna bearbetar varje detalj från grunden och den mänskliga faktorn är delaktig vid varje moment. Denna mänskliga faktor antas vara den som går i god för att arbetet blir korrekt utfört. Den typen av verkstäder och verkstadsarbetare arbetar på en mer hantverksmässig nivå där erfarenhet och yrkesskicklighet borgar för hållbarhet och slutresultat.

mekanisk verkstad

Verkstadsindustrier och mekaniska verkstäder finns över hela landet. Runt storstäder som Malmö är den här typen av verkstäder en stor arbetsgivare och sysselsätter en stor grupp människor. Behoven av utbildade och certifierade personer är konstant och det är en yrkesgrupp som ständigt efterfrågas världen över. Att utbilda sig till CNS-operatör förutspås vara en trygg väg vad gäller arbetstillfällen och detsamma gäller för den yrkesgrupp som utbildat sig inom skärande bearbetning och MIG-, MAG- och TIG svetsning. Hittills har det varit främst män som attraheras av den här typen av yrkesutövning som den mekaniska verkstaden traditionellt innebär men även här börjar gränserna luckras upp och allt fler kvinnor söker sig till de mekaniska verkstäderna.

Comments are closed.